קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת שבוע
ציון גואטה

פרשת מקץ

צריך את היוספיות כדי שהאמת תהיה אל מול העיניים וצריך את יהודה כדי להיות מסוגלים להתקדם אל האמת לא מתוך ביקורת תמידית אלה מתוך נתינת קיום לעצמי של עכשיו.

פרשת שבוע
ציון גואטה

פרשת וישב

הדומיננטיות של יוסף תופסת מקום הממעיט את מקומם של האחים והם אינם מוכנים לכך. ומתפתח מנגנון הגנה של האחים אל מול האמת מתוך הרצון שגם הם יהיו חלק מהעם המתגבש, שיבואו לידי ביטוי מבלי להמעיט מעצמם אל מול יוסף. לפעמים צריך להתרחק מהאמת הגדולה , לא בשביל לברוח ממנה אלה בשביל להיות מסוגלים לפתח את העצמיות ולצמוח מתוך האמת

פרשת שבוע
ציון גואטה

פרשת וישלח

לאחר שקונה את ידי עשיו, ועובר את הדרך לגילוי כוחות הנפש הפחות טבעיים כדי לשנות את המציאות לטוב יכול יעקב אבינו למצוא את מקומו מחדש ואז בא לידי ביטוי שינוי השם- הגדרה עצמית מחודשת הכוללת בתוכה גם את הנטייה הטבעית.

פרשת שבוע
ציון גואטה

פרשת ויצא

יוסף לא מוותר על הנקודה הפנימית ויודע שיש יותר ממה שמתגלה במציאות . היכולת של יוסף היא לקחת את התסכול ולהפוך אותו לדבר הדוחף לעשות עוד ולהוסיף טוב בעולם לשינוי במציאות מתוך הנקודה הפנימית.

פרשת שבוע
ציון גואטה

פרשת תולדות

רעיון רוחני שהופך להתגשמות בפועל לא יוכל לא יוכל למלא את כל הרעיון הרוחני , האדיאלי. אך בשבר עצמו טמונה האפשרות לתיקון.
להתלכלך בעולם המעשה לעשות שינוי במציאות, בעולם הזה, הגשמי.

פרשת שבוע
ציון גואטה

פרשת חיי שרה

יש צורך לעקוד את מה שבתוכי ולאפשר תנועה עצמית למה שיוצא ממני. היכולת לעקוד היא הכרחית לחיבורים חדשים ולתנועה
עצמית. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם

פרשת וירא

פרשה זו מלמדת אותנו את האומנות ללכת ממה שצריך ללכת ולהישאר עם מה שצריך להישאר. הגענו מהורים מסוימים וזו נקודת פתיחה, אך לעולם לא נקודת סיום. גם הילדים נולדים עם תכונות אישיות ועקדת התלות, היא זו המאפשרת לנו כהורים לראות את התנועה העצמית שלהם ולא לנכס אותם אלינו.

פרשת שבוע
ציון גואטה

פרשת לך לך

לעיתים אנו מתנהגים כשחקני ספסל המסתכלים על המציאות בחוץ ומרחיבים את הפער בין התמונה אל המציאות .לך לך – צריך להתחיל ללכת, לא לפחד להסתכל על המצב ולשלוח קו אל העתיד , אל המעבר,אל הארץ אשר אראך – אל המטרה

פרשת שבוע
ציון גואטה

פרשת נוח

לשבר במציאות יש משמעות גדולה. מצד אחד יש את הגעגוע והכיסופים לחסד, לטוב, לטמיר , לנעלם, וזהו המצפן, ההכוונה מהי מטרתו של האדם.ומצד שני דרך חווית החיסרון , השבר,יש את האפשרות להשלים, להתקדם, להתפתח אל אותה המטרה.

פרשת שבוע
ציון גואטה

פרשת בראשית

בפרשת בראשית מתרחש המעבר מאחדות לפירוד, ואז גם מתגלים שמות הקב”ה שמייצגים את מידת החסד ומידת הגבורה. מערכת היחסים בין האדם לריבונו של עולם מתחילה בחסד ואז מתרחש הפירוד ומידת הדין באה לידי ביטוי על מנת שיוכל להתהוות קשר.

מתלבטים? אני מבין אתכם.

תרגישו בנח לשאיר פרטים, נשוחח ונתלבט יחד
נראה איך אפשר לעזור.