פרשת חיי שרה

והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם
ותמת שרה
בפרשה זו מוזכרת מיתתה של שרה ויש משמעות לכך שהיא סמוכה לפרשת העקידה.
פרשת העקידה באה להודיע לעולם שמטרתה היא לא מוות, בסוף הרי יצחק נשאר בחיים.
כנראה שלסיפור העקידה יש מסר שונה.

חיבור
ויאמר הנני
אבי – יצחק שואל את אברהם איך יכול שאתה אבי מתנהג במידת הגבורה הרי אתה מידתך חסד
איך יש לך הכוחות לעקוד אותי?
עונה לו אברהם אבינו הנני בני- אני לוקח את כוחות הנפש של מידת הגבורה ממך.
וילכו שניהם יחד-ואז יכול להיווצר חיבור
מטרתו של סיפור העקידה הוא ללמד אותנו על התנועה העצמית ההכרחית של הבנים כדי לחבר,
ולהשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם

אימהות משחררת
הילד גדל אצל האמא ברחמה , המציאות ברחם היא שלמות רוחנית וגופנית לעובר. ובמשך זמן
ההיריון נוצר חיבור בין האם לעובר.
אומרים חז”ל שבזמן ההריון האם מסולקת דמים –כי אין בה פגם , לא צריכה להתנקות, כי המציאות
הרחמית היא שלמה.
ברגע הלידה – כשהתינוק עוזב את הרחם, יש כאב, צער ודמים . ומבחינה רוחנית אף בא מלאך,
סוטרו על פניו ,ומשכיח ממנו את התורה .

התנועה העצמית
ר-ש ח-ט ם- ן – האותיות שבאות אחרי האותיות רחם מרכיבות את המילה שטן
אחרי המציאות השלמה הרחמית , ברגע הלידה יש חיבור גם עם השטן
במסכת בבא בתרא דף יז’ כתוב שהשטן – הוא יצר הרע , הוא מלאך המוות.
באותו רגע קשה של הפרדה מן הרחם , של החיבור עם השטן , מתלווה שמחה גדולה במה שיש ,
במציאות החדשה שנולדה , בתינוק. ואיתו נולד רצון גדול, ותקוות שהמציאות השלמה שהייתה ברחם
תמשיך.

הלידה היא סוג של עקידה
השטן הראה לשרה את אברהם עוקד את יצחק ואז פרחה נשמתה
יש צורך לעקוד את מה שבתוכי ולאפשר תנועה עצמית למה שיוצא ממני.
לא להיבהל מהשטן, מלאך המוות- למלאך שליח, יש לו תפקיד משלו
להזכיר לנו שגם המוות הוא חלק מהחיים, גם היכולת לעקוד היא הכרחית לחיבורים חדשים ולתנועה
עצמית.

 

שתפו

לשאלות על המאמר ניתן להשאיר תגובה ונענה בהקדם

פוסטים אחרונים