פרשת וישלח

לגלות את כל כוחות הנפש
נקודה פנימית נולדת אחרי מציאת המקום
כשיעקב אבינו צריך למצוא את מקומו מחדש אחרי “גניבת הברכה” הוא בורח לחרן מאחיו עשיו.
בנוסף לכך שהיה צריך לחזור אל השורש- אל חרן , הולך הוא לחרן מלכתחילה על מנת לישא אישה
ושם הוא נושא את רחל שהתולדה שלה היא יוסף והוא זה המסוגל להתמודד מול עשיו.
אחרי הולדתו של יוסף יעקב מרגיש שהוא יכול לחזור הביתה ולהתמודד עם עשיו ובדרך הוא אכן
נאבק עם שרו של עשיו ומסוגל לו
כדי לחזור אל מקומו יעקב נאבק לקנות את התכונות הפחות טבעיים לו , ומגלה את היכולת להתעמת
מול עצמו ומול עשיו דרך התכונות, כוחות הנפש שכבר קיימים בו אך פחות גלויים.

תפיסה עצמית של האישיות דורשת שינוי והתמודדות העצמי ועם החברה
לפעול כפי החופש – כדי לגלות את כל כוחות הנפש צריך לבחור לפתח ולהוציא לפועל גם את
הכוחות הפחות מידיים ומוכרים ואף טבעיים

שינוי שם
בפרשה זו יעקב אבינו מקבל את השם החדש ישראל – שרית עם אלוקים
לאחר שקונה את ידי עשיו, ועובר את הדרך לגילוי כוחות הנפש הפחות טבעיים כדי לשנות את
המציאות לטוב יכול יעקב אבינו למצוא את מקומו מחדש ואז בא לידי ביטוי שינוי השם- הגדרה
עצמית מחודשת הכוללת בתוכה גם את הנטייה הטבעית.
יעקב מתפתח מבלי לבטל את שורשו של עשיו, לעשיו הראשוניות, יש משמעות לקיומו ולכוחו ויעקב
מוצא את מקומו מבלי להורגו.
עשיו מקבל את ארץ אדום ויעקב את ארץ ישראל וכל אחד מגלה את כוחו במקומו.

בנימין
אחרי הגלות ,המאבק עם הפחדים ושינוי השם נולד בנימין.
בנימין מבטא את עצמיותו המחודשת של יעקב הכוללת בתוכו גם את איש תם יושב אוהלים וגם את
ידי עשיו.

שתפו

לשאלות על המאמר ניתן להשאיר תגובה ונענה בהקדם

פוסטים אחרונים