כי תישא

שברי לוחות

בפרשה זו עם ישראל חוטא בחטא העגל .

בזמן הזה נמצא משה רבנו בהר סיני ותגובתו הראשונה של ריבונו של עולם  לחטא העגל הוא הרצון להשמיד את עם ישראל.

כשמשה יורד מהר סיני הוא שובר את הלוחות הראשונים וזהו פלא גדול!

אמת מארץ תצמח

הסבר נפלא לכך אפשר למצוא אצל חז”ל.

אבות דרבי נתן מספר לנו משל:

משל למלך שנותן כתובה לסגן שלו כשליח כדי שיקדש לו אישה בארץ אחרת. אותו סגן ואישה זנו.

ידע הסגן שמצד דיני המלך אם זינתה תחתיו יהרוג אותה. ולכן החליט לקרוע  את הכתובה . וכשמגיע למלך מכחיש שהייתה לו כתובה , ואומר למלך שלא קידש

אותה,  כדי שיוכל המלך לישא את אותה אישה.

אמת מקטרגת לעומת אמת מצמיחה

אותו הדבר עשה משה- אחרי ששבר את הלוחות, אומר לריבונו של עולם- איפה כתוב שאסור לעם ישראל לעבוד אלוקים אחרים?

ו”מכחיש” כביכול את הלוחות הראשונים.

אמת כללית היא דבר מוכרח והיא כוללת כל. אבל האמת הפרטית, הקטנה היא זו שדרכה יש התפתחות.

כל פרט נוגע במציאות האלוקית במקום שבו הוא מתחבר אליו.

אמת מארץ תצמח- אמת חייבת לבוא מתוך דבר הצומח ,מתקדם, מתפתח , אמת שאפשרת חיים.

אמת שמקטרגת, שאולי עם ישראל יושמד בגללה ,משה בוחר שלא להתייחס אליה.

חשוב לזכור שלוחות ראשונים נשמרים בארון העדות .

לחיות במדרגת האמת העכשווית

אי אפשר לחיות רק לאור האמת המוחלטת- היא נקודת שאיפה אך כדי לצמוח ולהתפתח צריך לחיות באמת במדרגה הנכונה

כמו שעם ישראל עבר תהליך נוסף לקראת הלוחות השניים כך כל פרט מאיתנו צריך את תהליך ההתפתחות.

 

שתפו

לשאלות על המאמר ניתן להשאיר תגובה ונענה בהקדם

פוסטים אחרונים