פרשת תצווה

המשכן ויראת שמיים

המשכן הוא המקום לשכינה.

והייתם לי סגולה- אומרת הגמרא – להקב”ה יש באוצרו יראת שמיים.

אדם שומר באוצרו- את הדברים הנחשבים בעיניו.

חז”ל אומרים- הכל בידי שמיים חוץ מיראת ה’.

כביכול יש לריבונו של עולם הכל אך  חסרה היראת ה’, לכן שומר אוצרו את יראת השמים של בני האדם.

סגולה מלשון יראת שמים- העם שממנו אוצר את יראת ה’ וממשיך אותה דרך השכינה אל כל העולם.

למה הצורך לדייק בפרטים?

“ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם”

מפרש הנציב על הפסוק – ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם-

הדיוקים של בנייה, מלבוש , גודל, מידה בבנית המשכן היא כמו הוראות של תכנות.

בלי הקפדה על הדיוק – לא יקרה הדבר.

אם העם יעשה את הדברים כפי דיוקם יוכל הקב”ה לשכון.

הסימן לדיוק הוא השראת השכינה.

 

 

שתפו

לשאלות על המאמר ניתן להשאיר תגובה ונענה בהקדם

פוסטים אחרונים