פרשת וארא

מחשבה משוחררת
בפרשה זו אנו נפגשים בעשרת המכות שהם בעצם הדרך ליציאה ממצרים .

להיזכר בעיקר
משה יוצא ורואה בסבלם של אחיו.
כשרואה את האיש המצרי מכה את העברי ,הורג אותו, וכשרואה את שני העברים ניצים –
שואל – רשע למה תכה את רעך …
שאלה שמאפשרת לשני לתת תשובה ולשים לב אל המציאות שהאדם הזה הוא רעך ,אחיך.
להכיר באחוות האחים זהו השלב הראשון , אחר כך האהבה הזו מתפשטת לשאר הבריאה.
עונה לו הרשע- הלהרגני אתה אומר.. ומתריס בו.
כשמבין משה שנודע הדבר שהרג את המצרי-
נודע הדבר – חזל אומרים שנשארו בשעבוד כי היו מספרים לשה”רע אחד על השני ובלשון הרע יש
התעסקות בפרטים הלא חשובים , ולא בעיקר .
ומכאן אפשר ללמוד להיות קשובים לתוכחה עדינה ולהיזכר בעיקר .

הכל בראש
כשמבין משה רבנו שאכן נודע הדבר הוא בורח ממצרים אל ארץ מדיין.
למשה רבנו אין צורך בעשרת המכות כדי לזכות לגאולה, לעומת עם ישראל שמשועבדים מחשבתית
לכך שאין דרך לצאת ממצרים .
השעבוד הוא בעיקר במחשבה, וכשנמצאים בתוך מערכת כל כך גדולה בלי חיבור אל הנקודה
הפנימית היציאה מהשעבוד קשה יותר.
למשה רבנו ישנה מחשבה משוחררת וברגע שמבין שהמציאות לא נכונה יותר משחרר את המציאות
וממשיך הלאה ולכן גם יכול אחר כך לגאול את ישראל .
עם ישראל יושב בתוך מצרים ואין לו את היכולת להרים את עצמו ואז משה בא מתוך המחשבה
המשוחררת ומשחרר אותם אל הגאולה.

פנים מול פנים
בפרשה זו מתגלה ריבונו של עולם בשם הוויה- וארא אל אברהם…. ושמי ה’ לא
אצל משה מתגלה שם ה’ בגלל החיבור העמוק שלו לעם ישראל.
משה זועק- למה הרעות לעם ומתריס כלפי הקב”ה בשביל צרת ישראל, מנהמת ליבו ,
ואז הקב”ה מגלה את שמו למשה, לגילוי פנים מול פנים .

 

שתפו

לשאלות על המאמר ניתן להשאיר תגובה ונענה בהקדם

פוסטים אחרונים