ויקהל פקודי

הכוחות המשולבים להשראת שכינה

פרשה זו היא המשך לפרשות תרומה ותצוה שבהם יש פרטי פרטים לבניית המשכן כדי שתוכל לשכון השכינה במשכן.

כשמשה מסיים את המלאכה- כבוד ה’ ממלא את המשכן.

ושכנתי בתוכם- הקב”ה הוא חלק מאיתנו, רוצה את החיבור עם עם ישראל.

מה הם הכוחות המאפשרים את השראת השכינה? 

בצלאל משבט יהודה ואהליאב דן משבט דן- הם אלו האחראים לבניית המשכן לפי ומייצגים את החיבור משותף

לקראת עבודה משותפת ומושלמת להשראת שכינה.

אהליאב- מלשון אוהל- מייצג את הפנימיות שבחומר

בצלאל-  מלשון צל ואל, יושב בצל ומחפש את האל- מייצג את הגילוי שבכיסוי.

אלו שתי הכוחות שנמצאים בכל אחד מאיתנו

כוח פרקטי- מה שקורה כאן לדוג’- חוקי הבריאות.

הכוחות הטבעיים הם הכיסוי , לגילוי של כוחו של ריבונו של עולם.

שילוב הכוחות מביא להעצמה , לשכינה.

החיבור של שבט דן עם יהודה

דן- מייצג את יוסף הצדיק – מידת הדין- פועל עם טבעו של עולם.

ממשיך את החיבור עם יהודה.

 

 

 

 

שתפו

לשאלות על המאמר ניתן להשאיר תגובה ונענה בהקדם

פוסטים אחרונים