אומנות האפשר

אומנות האפשר

destiny is not the chances you take it’s the choices you make

 

מהו ‘אפשרי’ ומהי ‘אפשרות’?

אנו משתמשים במונחים הללו, כדי לבטא את העובדה, שישנה התכנות לדבר שיקרה או שיעשה, במובן של Possible.
כמו לדוגמה בשאלה: “מה עוד אפשר לעשות?”, שמשמעותה: ‘מה עוד אני יכול לעשות?’
כאשר הדבר אפשרי – האפשרות לדבר שיקרה, כבר נמצאת, קיימת. כשהדבר בגדר ‘ניתַן להיעשות’ – הוא אפשרי.

הזדמנות

במובן הזה, אפשר לקרוא לאפשרות – הזדמנות: זה כאן, זמין, אפשרי;
במובן עמוק יותר, אנו יוצרים את האפשרויות – ניתן להפוך את הדבר לכזה.

מה עם הבחירה?

מאידך, זה שהוא ‘אפשרי’ עדיין לא הופך אותו לעשוי, לקיים.

כדי להופיע את הדבר הוא חייב להיעשות – להוציא אותו אל הפועל.
כמו בדוגמה לעיל – יש דברים שאפשר לעשות, עכשיו השאלה היא האם אנקוט בפעולה מעשית, בכדי להוציא אותם אל הפועל.

אותו הדבר לגבי ‘אפשרות’ – “יש באפשרותי למלא את בקשתך”: אין פירוש הדבר שאסכים למלא אותה; או אף אם אסכים, אין פירושו שאעשה זו עכשיו;
וכל שכן שאין זו עדות שהדבר כבר עשוי.

אפשרות היא הדרך

האפשרות היא הדרך, הגישה, עליה אנו צועדים. “הדרך שהצעת אפשרית בהחלט”.

אנו סוללים את הדרך, אבל חייבים ללכת בה בכדי להגיע.

 

רצון, אפשרות, מסוגלוּת

כותב אברהם אבן שושן במילונו האגדי: “רצון האדם ומִרצו הופכים דברים בלתי אפשריים לאפשריים”.

כיצד הגיע בן שושן אל המשפט הזה?

ניתן לראות במילון שהשורש של המילה אפשרות הוא אפ”ש, שמשמעותו הוא: רצון, חֵפץ. הביטוי “אי אפשי”, משמעותו – אין ברצוני; איני חָפץ.
מכאן אנו למדים, שאומנם, במובן החיצוני, האפשרות היא ‘רק בגדר אפשרות’, אבל במובן העמוק יותר, הרצון האנושי הופך את האפשרות (שהיא בגדר Possible) לאפשרית (במובן של capable / able to) ואולי בעברית – מסוגלוּת.

 

ליצור תנאים וללכת בדרך

מבירור לשוני של המילה ‘אפשר’, נמצאנו למֵדים שני דברים:

  1. עלינו לייצר אפשרויות, לסלול דרכים, בכדי שתהיה ה’אפשרות’ לממש אותם.
  2. עלינו ללכת בדרך ולהוציא את האפשרויות אל הפועל. להפוך את ה’אפשרות’ ל’מסוגלוּת’.

 

שתפו

לשאלות על המאמר ניתן להשאיר תגובה ונענה בהקדם

פוסטים אחרונים