קטגוריה: התמודדות

פרשת שבוע
ציון גואטה

פרשת ויצא

יוסף לא מוותר על הנקודה הפנימית ויודע שיש יותר ממה שמתגלה במציאות . היכולת של יוסף היא לקחת את התסכול ולהפוך אותו לדבר הדוחף לעשות עוד ולהוסיף טוב בעולם לשינוי במציאות מתוך הנקודה הפנימית.