קטגוריה: שכינה

פרשת שבוע
ציון גואטה

ערב פסח

אפשר ללמוד דווקא השנה שבזמני משבר כדאי וצריך להסתכל מנקודת מבט עליונה יותר ולראות את הגאולה, את היציאה מהעבדות לחירות , את גודל השעה.  להיות נוכחים במציאות ולאפשר להקב”ה לגאול אותנו באופן פרטי וכללי. 

פרשת שבוע
ציון גואטה

ויקהל פקודי

בצלאל משבט יהודה ואהליאב דן משבט דן- הם אלו האחראים לבניית המשכן לפי ומייצגים את החיבור משותף לקראת עבודה משותפת ומושלמת להשראת שכינה. אהליאב- מלשון אוהל- מייצג את הפנימיות שבחומר . בצלאל-  מלשון צל ואל, יושב בצל ומחפש את האל- מייצג את הגילוי שבכיסוי. אלו שתי הכוחות שנמצאים בכל אחד מאיתנו

פרשת שבוע
ציון גואטה

פרשת תצווה

מפרש הנציב על הפסוק – ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם-  הדיוקים של בנייה, מלבוש , גודל, מידה בבנית המשכן היא כמו הוראות של תכנות. בלי הקפדה על הדיוק – לא יקרה הדבר. אם העם יעשה את הדברים כפי דיוקם יוכל הקב”ה לשכון. הסימן לדיוק הוא השראת השכינה.