קטגוריה: שחרור

פרשת שבוע
ציון גואטה

פרשת וארא

למשה רבנו אין צורך בעשרת המכות כדי לזכות לגאולה, לעומת עם ישראל שמשועבדים מחשבתית לכך שאין דרך לצאת ממצרים .
השעבוד הוא בעיקר במחשבה, וכשנמצאים בתוך מערכת כל כך גדולה בלי חיבור אל הנקודה הפנימית היציאה מהשעבוד קשה יותר.

פרשת וירא

פרשה זו מלמדת אותנו את האומנות ללכת ממה שצריך ללכת ולהישאר עם מה שצריך להישאר. הגענו מהורים מסוימים וזו נקודת פתיחה, אך לעולם לא נקודת סיום. גם הילדים נולדים עם תכונות אישיות ועקדת התלות, היא זו המאפשרת לנו כהורים לראות את התנועה העצמית שלהם ולא לנכס אותם אלינו.