קטגוריה: שומנים

ולוג בוגרים
ציון גואטה

פֵירות ושומנים – היֵלכו יחדיו?

מה טבעונים אוכלי פירות יכולים ללמוד מהתזונה הקטוגנית? ומה ההיגיון בהמעטה של כמות השומן בתזונה טבעונית? צירופי מזון של פחמימות ושומנים ממקום שלא הכרתם