קטגוריה: קיום

פרשת שבוע
ציון גואטה

פרשת מקץ

צריך את היוספיות כדי שהאמת תהיה אל מול העיניים וצריך את יהודה כדי להיות מסוגלים להתקדם אל האמת לא מתוך ביקורת תמידית אלה מתוך נתינת קיום לעצמי של עכשיו.