קטגוריה: ערבות הדדית

וידאו בלוג
ציון גואטה

ערבות הדדית

המשמעות של שמירת מרחק והימנעות מהתקהלויות, על ההאטה של התפרצות הנגיף – ואיך החיסרון הופך ליתרון? מה פירוש ערבות הדדית ביחס לאוכלוסיה בסיכון ולאלו עם מערכת חיסון מוחלשת?