קטגוריה: עצמאות

פרשת שבוע
ציון גואטה

שבת אחרי מות – קדושים

בפרשיות אלו התורה מציבה סטנדרט חדש, שונה וגבוה לעם ישראל על ידי הקדושה. כל איסורי ביאה הם מקרים קיימים בעולם העתיק ואפשריים. אך לא כל מה שזמין הוא טוב.

פרשת שבוע
ציון גואטה

פרשת משפטים

בית עבדים- זו חברה שמבססת עצמה על עבדות. לדוגמא – מצרים, רומא העתיקה, דרום אמריקה. התורה מתנגדת לבית עבדים, לחברה המבוססת על עבדות. אך מתחשבת במדרגתו של העם, האדם ומתוך המקום הזה מאפשרת לצעוד קדימה לתיקון החברה, לחירות מוחלטת. 

פרשת שבוע
ציון גואטה

פרשת וארא

למשה רבנו אין צורך בעשרת המכות כדי לזכות לגאולה, לעומת עם ישראל שמשועבדים מחשבתית לכך שאין דרך לצאת ממצרים .
השעבוד הוא בעיקר במחשבה, וכשנמצאים בתוך מערכת כל כך גדולה בלי חיבור אל הנקודה הפנימית היציאה מהשעבוד קשה יותר.