קטגוריה: מסוגלות

מושגי ליבה
ציון גואטה

אישיות בוחרת

מי שמנהל את כל כוחות הנפש, היא האישיות. ככל שהאישיות יותר נוכחת, יותר מכירה את הכוחות שלה, את הנטיות הטבעיות וההטיות שהיא מייצרת עבורה – הרי שהיא מסוגלת לבחור באופן חירותי יותר ופחות כפי הטבע הראשוני שלה.

מאפשרים
ציון גואטה

אומנות האפשר

הרצון האנושי הופך את האפשרות לאפשרית. כאשר הדבר אפשרי – האפשרות לדבר שיקרה, כבר נמצאת, קיימת. האפשרות היא הדרך, הגישה, עליה אנו צועדים. אנו סוללים את הדרך, אבל חייבים ללכת בה בכדי להגיע