קטגוריה: חרות המחשבה

פרשת שבוע
ציון גואטה

פרשת וארא

למשה רבנו אין צורך בעשרת המכות כדי לזכות לגאולה, לעומת עם ישראל שמשועבדים מחשבתית לכך שאין דרך לצאת ממצרים .
השעבוד הוא בעיקר במחשבה, וכשנמצאים בתוך מערכת כל כך גדולה בלי חיבור אל הנקודה הפנימית היציאה מהשעבוד קשה יותר.