קטגוריה: השקעה

מאפשרים
ציון גואטה

כיצד ניישם שינוי בחיים?

כיצד נהפוך את השינוי למציאות? יש השקעה שנדרשת בכל דבר שאנו רוצים לפתח. השקעה כספית, רגשית, השקעה בחלומות, או השקעה של זמן. כל אלו הינם משאבים אישיים שלנו, שאנחנו חייבים ‘לבזבז’ כדי לפתח את הדבר אותו אנו רוצים. בכל דבר אמיתי נדרשת, בראש ובראשונה השקעה אמיתית: להסכים להשקיע משאבים בנושא המדובר, לבדוק שיש סיכוי ולהאמין בסיכוי שיתגשם. עכשיו אפשר להתחיל בשינוי.