קטגוריה: הגדרת ה’אני’

מאפשרים
ציון גואטה

שנה חדשה – האם תהיה גם מחודשת?

אנו רוצים להתפתח אל אופקים חדשים. אך, האם אנו מוכנים לרגע להרפות מהישן והמוכר ולשאול שאלות חדשות? לאתגר את התפיסות המוכרות? לשאול שאלות – להביע משאלות. מאמר חדש לשנה שבטוח תהיה חדשה – אך האם תהיה גם מחודשת?

מושגי ליבה
ציון גואטה

שְבועות קדוּמות

איננו יכולים בכל יום לקבל מחדש החלטות לגבי כל הדברים אותם אנחנו עוברים בחיינו. מסיבה זו אנו לומדים מניסיון. כלומר, אנו ‘מקבלים על עצמנו’ מעין כללי אצבע, שלאורם אנו הולכים. הם מסייעים לנו להתנהל בחיי היום יום, בכדי שיהיה לנו מצע שעל גביו אנו יכולים לקבל החלטות. הבעיה היא, שהחלטות אלו הינן חיוניות מחד והרבה פעמים מטעות מאידך. אז מה עושים?

מושגי ליבה
ציון גואטה

גילוי וכיסוי

בהתחלה אנחנו מגדירים אותו במושגים בוסריים, בכדי שנוכל לדבר עליו. אבל, המושגים ישתכללו ויהיו שונים לחלוטין בסוף התהליך. הגדרת האני היא מחויבת, אבל טעות היא להישאר בהגדרה הראשונית. זהו תהליך מתמשך, ההולך ומתפתח כל הזמן