קטגוריה: דבקות

וידאו בלוג
ציון גואטה

דבקות בזוגיות

פעמים שאנו פנים מול פנים, לעיתים אנו גם גב אל פָּנים, ופָּנים אל גב וקורה גם שאנו גב אל גב. מה פירוש כל הביטויים הללו ואיך הם משפיעים על חיי הזוג? על סגנונות של מפגשים שונים בזוגיות וכיצד דבקות זוגית הינה מרחב המאפשר את כולם?

וידאו בלוג
ציון גואטה

להידבק זה להיצמד?

אחת מהמילים הכי נפוצה היום בתקופת הקורונה היא להידבק. משמעות הלוואי של המילה להידבק היא לרוב שלילית, אך המילה דבקות בעולמה של היהדות היא חיובית ומשמעותית ומוזכרת בשלושה נושאים: בין איש ואישה, הקב”ה, ונחלה בארץ ישראל. בסרטון כאן נגלה את המשמעות של חיבור פנימי, שאינו מחייב היצמדות ויכול לבוא לידי ביטוי גם במרחק, גם בזמנים של סגר. 

פרשת מטות מסעי

בשלושה דברים מצווה התורה להיות דבקים: בריבונו של עולם, בין בני זוג ובארץ ישראל. את עבודת האלילים מכנה התורה בשם “היצמדות”. מה ההבדל בין “להידבק” ובין “להיצמד”? ולמה ידיעת ההבדל כל כך חשוב לחיים בכלל ולזוגיות בפרט?