קטגוריה: אפשרות

מאפשרים
ציון גואטה

אומנות האפשר

הרצון האנושי הופך את האפשרות לאפשרית. כאשר הדבר אפשרי – האפשרות לדבר שיקרה, כבר נמצאת, קיימת. האפשרות היא הדרך, הגישה, עליה אנו צועדים. אנו סוללים את הדרך, אבל חייבים ללכת בה בכדי להגיע