תקנון אתר ותנאי השימוש באתר "מאפשרים"

אתר “מאפשרים” מנוהל ומופעל על ידי ציון ויעל גואטה (להלן ה”אתר”). שימוש באתר ובשירותים המוצעים, כפוף להסכמה וקבלה מוחלטת של הסכם השימוש להלן. תנאי השימוש המובאים להלן, עשויים להשתנות בכל עת – ללא הודעה מראש.
אתר “מאפשרים” הינו אתר אינטרנט, המספק מידע בנושאי אורח חיים בריא ובנוסף מהווה קניון אלקטרוני ומאפשר רכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט.
התקנון ותנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות. אך האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

כללי:
התכנים המובאים באתר, הינם על דעתם של הכותבים בלבד, על פי תפיסתם והבנתם ואינם תחליף לייעוץ רפואי אישי, עסקי או כל ייעוץ אחר ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. מטרת התכנים היא הרחבת הידע של המשתמשים בטרם יבואו להתייעץ עם איש מקצוע כל שהוא.
תכנים העוסקים בבריאות ובחולי, הינם תלויי נסיבות ובעובדות כל של מקרה מקרה לגופו – ולכן חובה להתייחס אליהם בזהירות, כנקודות לחשיבה ולהעשרה בלבד. אשר על כן, כל פעולה הנעשית על ידי המשתמש – הינה על אחריותו בלבד.
בכל מקרה, שימוש באתר אינו יוצר יחסי מטפל – מטופל / לקוח, בדרך כל שהיא, בין מנהלי האתר ובין המשתמש. בעלי האתר, אינם אחראיים לתוצאות שימוש במידע המובא באתר זה, כל עוד לא נעשה באמצעות ייעוץ אישי, אצל מלווה, מטפל או רופא מוסמך.
אתר “מאפשרים”, ו/או מפעיליו, אינם נושאים באחריות לנזק שיגרם למשתמש באתר, או לאדם אחר כל שהוא, עקב שימוש במידע הניתן באתר זה ו/או שימוש בשירות המוצע באתר זה. כמו כן, לא ישאו במישרין או בעקיפין בכל נזק, לרבות נזקי גוף, טיפול רשלני ולרבות הפסד הכנסה או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, למשתמש או לכל אדם אחר כתוצאה משימוש, הסתמכות על מידע ו/או שירות המופיעים באתר ו/או באתר של צד שלישי.
גם לגבי קישורים המובאים באתר – המפנים לכל אתר אחר – אין הפנייה זו מאשרת את איכות המידע המתפרסם בו ואינה הנחייה לפעול על פיו. אין לאתר “מאפשרים” אחריות לגבי כל תוכן המובא באתרים אחרים, איכותם או לכל נזק אחר שעלול להיווצר כתוצאה מהשימוש בהם. השימוש בקישורים הינה באחריות המשתמש.
לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי בעלי האתר, מפעיליו, הכותבים בו ו/או המשתתפים בעריכתו.
אנו משתדלים שהתכנים יהיו מדויקים, אך למרות זאת ייתכנו אי דיוקים או טעויות במידע המפורסם, כולל טעויות הקלדה, טעות בתחום שיקול הדעת של הכותבים, או שגיאות אחרות. התכנים מובאים באתר כמות שהם (“AS IS”), בתום לב ולאתר ולמפעיליו אין כל אחריות לגבי האמור במידע הכתוב והמתפרסם בו. האתר אינו מקבל על עצמו, שום התחייבות, לעדכן את המידע, או להודיע על התפתחות נוספת, בנוגע לתחומים המוזכרים. המידע עשוי להשתנות מעת לעת ללא הודעה.
בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את מבנה האתר, התכנים המובאים בו, את השירותים הניתנים בו, בכל עת וללא הודעה מראש. כמוכן, לבעלי האתר, הזכות להפסיק את הפעלתו ללא הודעה מוקדמת.
מפעילי האתר ובעליו, לא יישאו באחריות כל שהיא ו/או בחבות לנזקים או וירוסים, שעשויים להזיק למחשב או לציוד המחשב של המשתמש כתוצאה משימוש באתר זה.

שימוש באתר:
המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובמוצרים באתר, בהתאם לדרישות כל דין וכפוף להוראות והנחיות באתר.
המשתמש מתחייב לשפות את האתר, בעליו או כל אדם אחר מטעמם, על כל היזק, אובדן רווחים, הפסד, או כל פגיעה, שיגרמו בגלל מעשה לא חוקי ו/או מחדל שיעשה על ידי המשתמש.
אין לעשות שימוש פומבי, או מסחרי כל שהוא, בכל אחד מתכני האתר, ללא היתר מראש ובכתב מבעלי האתר. איסור זה כולל – אך לא רק, העתקה, שכפול, פרסום, הוצאה לאור, מכירה, הפצה, הצגה. בזאת, מצהיר המשתמש, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע – לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע – הינם בבעלות מפעילי האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות, מכל סוג שהוא, לשימוש במידע.
מפעילי האתר, רשאים להשתמש בכל התכנים שהועלו על ידי המשתמש – לרבות הפצתם ופרסומם.

תנאי השתתפות במכירות הנערכות באתר:
בתהליך הקניה, רשאי להשתתף רוכש, אשר מלאו לו 18 שנים ומעלה, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה. במידה והרוכש קטין (מתחת לגיל 18), או שאינו רשאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, יֵחשב השימוש באתר כמאושר על יד האפוטרופוס של הקטין.
על מנת להשלים את תהליך הקניה, על הרוכש להיות בעל תיבת דואר אלקטרונית ובעל כתובת מגורים בישראל, בעל חשבון פייפאל ו/או כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל – וניתן לסליקה על ידי אחת ממחברות האשראי המאושרות כחוק בישראל.
המשתמש מתחייב לספק נתונים אמיתיים ונכונים בלבד במהלך השימוש באתר, הכוללים את כל פרטיו האישיים: שם, כתובת, דואר אלקטרוני וכדומה.

תהליך הקניה ותשלומים:
באתר מוצגות תמונות שונות, המלוות את המוצרים המוצעים למכירה באתר. התמונות להמחשה בלבד.
כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר “מאפשרים”, מוצעים לרכישה במחיר הנקוב. המחירים הינם בשקלים וכוללים מע”מ.
כל המבצע פעולת רכישה באתר “מאפשרים”, מצהיר בעצם ביצועה, כי הוא מודע לתקנון ולכללים החלים על רכישת מוצרים, מסכים אליהם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד “מאפשרים”, ו/או מפעילי האתר, ו/או מי מטעמם. כל זאת, מלבד טענות הקשורות בהפרת “מאפשרים” את ההתחייבות המובאות בתקנון זה.
המכירה באתר מתבצעת דרך חברת פייפאל, או באמצעות כרטיס אשראי. פרטי כרטיס האשראי נכתבים בדף מאובטח ואינם נשמרים.
את פרטי כרטיס האשראי, אפשר למלא ישירות דרך הדף המתאים באתר, או למסור אותם לאחד מנציגי “מאפשרים” שימלא אותם עבורך בטופס מאובטח.
המוצר יסופק, רק במידה והתשלום עבורו התקבל במלואו, או לאחר שיתקבל אישור מחברת האשראי.
אתר “מאפשרים”, שומר לעצמו את הזכות, להפסיק את שיווק ומכירת כל מוצר בכל עת – ובמידת הצורך, לשלול זכות רכישה באתר – על פי שיקול דעתו.

ביטול עסקת רכישה:
לקוח רשאי לבטל עסקה, בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: “החוק”).
יוכל הרוכש לבטל את עסקת הרכישה, על ידי הודעה בכתב למשרדי “מאפשרים” במייל: meafsherim@gmail.com, בתוך 14 ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר. לאחר שהתקבל הביטול, על הרוכש להשיב את המוצר, על חשבונו באריזתו המקורית, שלם וללא שום פגם או נזק.
לא ניתן להחזיר מוצרים שנעשה בהם שימוש, או שאינם באריזתם המקורית.
בהתאם להוראות “החוק”, במידה ובחרת לבטל את העסקה, רשאי אתר מאפשרים לגבות ממך דמי ביטול, בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת, או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם.
ביטול עסקת רכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

אבטחת מידע ומדיניות פרטיות:
באתר זה מיושמים מנגנוני הגנה, על מנת לאבטח את המידע. חדירה למערכות המחשוב של האתר, מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל.
על ידי ביצוע הזמנה באתר, מסכים הלקוח לאתר “מאפשרים”, או למי מטעמה, לעשות שימוש במידע האישי שמסר בעת ביצוע ההזמנה, על מנת לספק לו מידע על המוצרים ותוכן רלוונטי נוסף, באמצעות אימייל או אמצעי תוכן אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החנות.
בכל מקרה, באם אינך מעונין, לקבל דיוור כל שהוא, מאתר “מאפשרים” ו/או מפעיליו, באפשרותך להסיר את עצמך מרשימת התפוצה שלנו בכל עת, באמצעות הקישור (לחצן: “הסרה מרשימה”) המצורף לדיוורים הנשלחים אליך, או בפניה למייל: meafsherim@gmail.com. כל זאת בהתאם לחוק מניעת שליחת “דואר זבל” – תיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ”ב 1982, סעיף 30 א`, שנכנס לתוקף בתאריך 1/12/2008.