חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

קטגוריה: כיסוי

פרשת שבוע
ציון גואטה

שבת אחרי מות – קדושים

בפרשיות אלו התורה מציבה סטנדרט חדש, שונה וגבוה לעם ישראל על ידי הקדושה. כל איסורי ביאה הם מקרים קיימים בעולם העתיק ואפשריים. אך לא כל מה שזמין הוא טוב.

מושגי ליבה
ציון גואטה

גילוי וכיסוי

בהתחלה אנחנו מגדירים אותו במושגים בוסריים, בכדי שנוכל לדבר עליו. אבל, המושגים ישתכללו ויהיו שונים לחלוטין בסוף התהליך. הגדרת האני היא מחויבת, אבל טעות היא להישאר בהגדרה הראשונית. זהו תהליך מתמשך, ההולך ומתפתח כל הזמן

פרשת שבוע
ציון גואטה

ויקהל פקודי

בצלאל משבט יהודה ואהליאב דן משבט דן- הם אלו האחראים לבניית המשכן לפי ומייצגים את החיבור משותף לקראת עבודה משותפת ומושלמת להשראת שכינה. אהליאב- מלשון אוהל- מייצג את הפנימיות שבחומר . בצלאל-  מלשון צל ואל, יושב בצל ומחפש את האל- מייצג את הגילוי שבכיסוי. אלו שתי הכוחות שנמצאים בכל אחד מאיתנו